Noteikumi

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Šie noteikumi ir juridiska vienošanās starp Portāla lietotāju un Pārdevēju. Piekļūstot durvisvisiem.lv, to pārlūkojot vai izmantojot, Portāla lietotājs atzīst, ka ir izlasījis, sapratis un piekritis šiem noteikumiem, un apņemas ievērot tos un citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē Pārdevēja un Portāla lietotāju, Klientu tiesiskās attiecības. durvisvisiem.lv izmantošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. Pārdevējs bez iepriekšēja brīdinājuma jebkurā laikā var pārskatīt šos Noteikumus un jebkuru citu informāciju, kas ir ietverta šajā portālā. Izmaiņas stājas spēkā brīdī, kad tās publicētas durvisvisiem.lv. Pārdevējs ir tiesīgs arī bez brīdinājuma un jebkurā laikā veikt uzlabojumus vai izmaiņas produktu, pakalpojumu vai programmu piedāvājumā, kas ir pieejami durvisvisiem.lv. Noteikumu izmaiņas, kas notikušas pēc Klienta pasūtījuma veikšanas, neattiecas uz veikto pasūtījumu. Klientam pakalpojums tiek sniegts, pamatojoties uz to noteikumu redakciju, kas bija spēkā Klienta pasūtījuma noformēšana brīdī.
Veicot pasūtījumu internetā, Klients automātiski piekrīt saņemt no durvisvisiem.lv jaunumus un aktuālo piedāvājumu vēstules, no kuru turpmākas saņemšanas ir tiesīgs atrakstīties jebkurā laikā.

2. PASŪTĪJUMU NOFORMĒŠANA UN IZPILDES TERMIŅI

Visas cenas durvisvisiem.lv norādītas EUR (eiro) un ietver visus paredzētos nodokļus. Par pirkumu jāmaksā mājas lapā norādītā preces cena un piegādes izmaksas, kas tiek aprēķinātas pirms maksājuma veikšanas. Veicot apmaksu ar bankas pārskaitījumu, par apmaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kad nauda ir saņemta SIA "Home4us" bankas kontā.

Pasūtījuma apstrādes termiņš ir 2-3 darba dienas, Ziemassvētku un aktīvajā sezonas laikā izpildes termiņš var ilgt līdz pat 3 nedēļām. Katrs pirkums tiek individuāli sagatavots šī termiņa ietvaros un pēc tam nodots izsūtīšanai vai saņemšanai uz vietas, Stabu ielā 58, Rīgā veikalā durvisvisiem.lv. SIA "Home4us" sūtījumu apstrādā un nogādā galapunktā 3-5 darba dienu laikā pēc saņemšanas noliktavā, taču ilgums var mainīties, atkarībā no sūtījuma galamērķa.

3. APMAKSA

Iepērkoties durvisvisiem.lv veikalā, Stabu ielā 58, Rīgā, apmaksu par pirkumiem var veikt, norēķinoties ar skaidru naudu vai bankas pārskaitījumu.

Pasūtījumu apstiprinājumi (Preču pavadzīmes, rēķini), kuri netiek apmaksāti, nav uzskatāmi par SIA "Home4us" ienākumu.

4. PIEGĀDE

Preču piegādes izmaksas mainās atkarībā no sūtījuma gala mērķa. Piegādi Latvijas robežās nodrošina SIA "Home4us". Ārpus Latvijas tā tiek nodrošināta ar kurjera starpniecību. Vispārēji SIA "Home4us" preces piegādā uz jebkuru vietu Latvijas teritorijā 3-5 darba dienu laikā pēc preču saņemšanas noliktavā. Ārpus Latvijas teritorijas prece tiek piegādāta 5-21 darba dienu laikā pēc preču saņemšanas noliktavā. Pārdevējs nav atbildīgs par Preču piegādes nokavējumu, kas radies kurjera rīcības rezultātā, savlaicīgi nepiegādājot preces. Ja Klients LR nav saņēmis savu pasūtījumu 15 dienu laikā no nosūtīšanas dienas, tas par šo faktu informē Pārdevēju, nosūtot informāciju uz e-pastu: info@durvisvisiem.lv, norādot sava pasūtījuma numuru un datumu, kad sūtījums izsūtīts. Pasūtījuma numurs tiek nosūtīts uz pircēja e-pastu. Par lieliem pasūtījumiem sazināties ar mums, rakstot personīgi uz e-pastu: info@durvisvisiem.lv.

5. PRECES ATGRIEŠANA

Ja preces neatbilst Klienta vēlmēm, Klientam ir tiesības tās atgriezt 14 dienu laikā. Lai atgrieztu iegādāto preci, Klientam par to rakstveidā ir jāinformē Pārdevējs uz e-pasta adresi: info@durvisvisiem.lv, norādot pasūtījuma numuru.

Preci iespējams atgriezt tikai tādā gadījumā, ja prece nav bojāta un nav lietota. Visas izmaksas, kuras saistītas ar preču atgriešanu vai nomaiņu, tiek segtas no klienta puses. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji šīs izmaksas ieturēt no Klienta veiktā maksājuma par preci.

Saskaņā ar Latvijas Ministru kabineta noteikumiem Nr.207, pircējam ir tiesības atteikties no iegādātās preces un atgriezt to 14 kalendāra dienu laikā no pirkuma brīža. Ja vēlaties atgriezt iegādātās preces, pēc sazināšanās ar mums pa tālr. +371 20 10 8484, pa e-pastu: info@durvisvisiem.lv vai personīgi veikalā, Jums tiks nosūtīta vai izsniegta atteikuma iesniegšanas veidlapa. Pircēja pienākums ir septiņu dienu laikā pēc rakstveida atteikuma iesniegšanas vai nosūtīšanas atgriezt preci pārdevējam.

Lai izvairītos no pārpratumiem, pirms pasūtījuma veikšanas lūdzam pārliecināties, vai preces atbilst jūsu iecerēm, ir vēlamās krāsas, formas, izmēra un materiāla. Neskaidrību gadījumā lūdzam uzdot mums jautājumus pa tālr. +371 20 10 8484, vai sūtot tos uz e-pastu: info@durvisvisiem.lv. LR Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļa paredz, ka patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. SIA "Home4us" patur tiesības atteikt pircējam iespēju izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir lietota un/vai bojāta, ja tā nav oriģinālajā iepakojumā vai tās iepakojums ir būtiski bojāts. Ja ir iegādāta prece ar defektu, pircējam nekavējoties ir jāpaziņo par to SIA Home4us pa tālr.+371 20 10 8484 vai griežoties personīgi veikalā Stabu ielā 58, Rīgā, pretēja gadījumā preci atgriezt atpakaļ nebūs iespējams. Uzsākot iegādātās preces lietošanu, pircējs apliecina, ka tā atbilst vēlamajai, un prece vairs netiks pieņemta atgriešanai atpakaļ. Par preci samaksātā nauda tiks atgriezta personiski veikalā vai ar pārskatījumu 30 dienu laikā pēc patērētāja rakstveida atteikuma saņemšanas. Ja pirkums tika veikts ar pārskatījumu, arī nauda pēc preces atgriešanas, tiks atgriezta Jūsu bankas kontā. Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt pircējam tā samaksāto naudas summu par preci, kamēr pircējs to nav atgriezis atpakaļ veikalam, vai arī nav iesniedzis preces nosūtīšanas apstiprinošus dokumentus. Atsakoties no preces, nauda par notikušu piegādi netiek atmaksāta. Visas izmaksas, kuras saistītas ar preču atgriešanu vai nomaiņu, tiek segtas no Klienta puses. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji šīs izmaksas ieturēt no Klienta veiktā maksājuma par preci.

Ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu Jūs varat iepazīties šeit.

Ar MK izstrādātajiem noteikumiem par distances līgumu Jūs varat iepazīties šeit.

6. KONFIDENCIALITĀTE

Reģistrējoties kā lietotājs, persona piekrīt datu apstrādei (izmantošanai) saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem, kuru veic Pārdevējs, un tie tiks izmantoti, lai nodrošinātu pakalpojumus, ko piedāvā SIA "Home4us". SIA "Home4us" apņemas nodrošināt Jūsu privātumu un privāto datu aizsardzību un apņemas neizpaust un nenodot Jūsu sniegto personīgo informāciju trešajām personām. Pārdevējs nav atbildīgs par informācijas, kuru Klients norāda reģistrācijas formā, precizitāti, pareizību un ticamību. 

7. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA

Visus strīdus un nesaskaņas, kas rodas preču pasūtījuma izpildes laikā, Puses risina pārrunu ceļā. Ja Puses strīdīgajos jautājumos nespēj vienoties pārrunu ceļā, tās strīda atrisināšanai pieaicina sertificētu mediatoru. Minētais neatņem Pusēm tiesības strīda izskatīšanu nodot Latvijas Republikas tiesā.

8. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

Jautājumus, kas nav regulēti šajā līgumā, Puses risina saskaņā ar spēkā esošajām tiesību normām. Visos citos jautājumos, ko neparedz šā Līguma noteikumi, Puses vadās pēc spēkā esošās Latvijas Republikas likumdošanas.